Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minecaching:mcm67

MCM67 - Fata Morgána

  • Typ kešky: Multicache
  • Souřadnice (X,Y,Z): 5715; 77; 4807
  • Obtížnost: Lehká (2)
  • Autor: swoop_name
  • Keška na fóru: odkaz

Informace (Příběh)

mcm67.jpg


Poklad, který se vydáváš hledat, není zdaleka tak starý jako vesnička samotná. Jen necelých dvě stě let, dělí jej a jeho majitele od současnosti. Nečekej úmorné bloudění ani složité rébusy. Tato jednoduchá multinka, ti ukáže Fata Morgánu a její okolí, aniž bys musel procházet všemi jejími uličkami a zapadlými kouty. Stejně jako u kešky Artefakt Lebka lze i tady ve finále využít enderchest pro případnou výměnu pokladů. Dodržuj prosím při výměně pravidlo stejné nebo vyšší hodnoty vkládaného předmětu. Pro nalezení pokladu není potřeba nic odkopávat, přesouvat ani ničit a takové jednání bude nahlášeno a trestáno.

Toto místo si nezvolili sami.. Náhoda, či osud sám, pokladu i jeho pánům toto místo předepsal. Po útrapách, když dorazili sem, nenáviděli tu nově nalezenou zem. Místo staré, prachem, pískem zaváté a jakoby bylo temnou minulostí prosáklé. Nakonec však přijali jej s povděkem a do své smrti zvali ho domovem. Tři přátelé s pokladem, které navždy pohltila cizí zem. Čtvrtý bloudí a doufá dál, že najde toho, kdo klid věčný jeho kostem dá. A tak, duše s pokladem, s nadějí vyhlíží ten den, kdy poklad bude nalezen.

Jak se tam dostat: Nejsnazší cesta je zelenou linkou nether metra do Ovčína a odtud CNC do Fata Morgány. Potom „rovnou za šipkou“

Keš: Pro odemčení je třeba použít /cunlock Minecaching .

To je vše. Hodně zdaru a úspěšné hledání.

minecaching/mcm67.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)