Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minecaching:mcu24-hrobka-krale-krvesaje

MCU24 - Hrobka krále Krvesaje

  • Typ kešky: Tradička Mysterka Multina
  • Souřadnice (X,Y,Z): Úl - Dohledatelný na dynmapě
  • Obtížnost: Střední (3)
  • Autor: dibla_91
  • Keška na fóru: Odkaz na fórum

Informace (Příběh)

Při nedávných důlních pracích byl nalezen kus pískovce v nezvyklé hloubce. Po důkladnějším odkrytí nánosů bahna a kamení se před překvapenými dělníky objevila celá pískovcová zeď. Největší překvapení však čekalo za ní. Tým archeologů byl po proražení zdi zprvu oslněn velmi jasným světlem, které vystřídaly poměrně jasné výrazy ve tvářích samotných vědců. V této hloubce, kde je již běžný výskyt vzácných minerálů i diamantů se před týmem odborníků ze všech rohů zeměkostky vynořila fungující a prosperující vesnička.

Vesničané nevypadali překvapeně, ba dokonce se zdálo, že skupinu nezvaných návštěvníků vítají. Ke vší smůle však za ta léta strávená pod zemí ztratili schopnost verbální komunikace a zdá se, že se dorozumívají pouze sériemi chaotických pohybů a neverbálních posunků. Tým vědců prozkoumal každou píď vesnice a v jednom z obydlí objevili sadu starobylých svazků vyprávějících legendy o původu vesnice a dokonce i samotného Úlu, jehož stavitel byl mnohokrát označen za bezpáteřního megalomana a šílence.

Jedna z legend vypráví, že vesnici velel vůdce, který se později stal také vládcem Zeměkostky. Byl známý svou krutostí a touhou po moci a bohatství. Jeho jméno bylo král Krvesaj. Král prý tolik toužil po moci, že se prý upsal samotnému Ďáblu a s pomocí jeho žezla dokázal ovládat armády kostlivců a nemrtvých.

Legenda dále praví, že ve vesnici se nachází skrytá králova hrobka s obrovským bohatstvím a mocí vládnout této pekelné armádě nestvůr. Když se prý v jeho hrobce nějaký čas zdržíte, můžete zřetelně slyšet, jak se kostlivci shromažďují, aby mohli plnit přání svého pána. Stěny hrobky jsou obloženy tím nejkvalitnějším pískovcem, schody vedoucí k sarkofágu jsou vytesané z ryzího zlata, stejně jako samotný sarkofág. Zajímavou je pasáž vyprávějící o podlaze hrobky. Podle ní ti nejvěrnější z králových následovníků nechali uzamknout své duše do jednotlivých kamenů na podlaze hrobky. Pokud se po podlaze projde kdokoliv s hmotným tělem, duše se snaží zoufale vyprostit ze svého vězení ven a rozzáří tak kámen přízračným světlem. Autor svazku však jízlivě oponuje, že král zvolil tuto podlahu prostě proto, že se mu líbilo, jak pěkně svítí. Když se však pořádně zadíváte na obyvatele vesničky, zjistíte, že jejich bezcílné bloumání a bezduché úsměvy hovoří jinak.

Část stránky na níž byla zmínka o hádance napomáhající nalezení hrobky byla roztržená a první část tedy chyběla. Druhá část hádanky však zněla takto:

‘… nalezneš tak vchod do tajemné vesnice.‘

Kniha také vypráví o klíči otevírajícím královu hrobku. Mělo by jít o ztracené ďáblovo žezlo, jehož posledním majitelem by měl být stavitel Úlu a měl by jej držet na nejvyšším patře svého díla.

PS: Hodně zdaru při lovu!

minecaching/mcu24-hrobka-krale-krvesaje.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)