Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minecaching:mcu59

MCU59 - Artefakt Lebka

 • Typ kešky: Mysterka
 • Souřadnice (X,Y,Z): 5588; 64; 4953
 • Obtížnost: Spíše těžká (4)
 • Nápověda: inyksej v eřohan
 • Autor: swoop_name
 • Keška na fóru: odkaz

Informace (Příběh)


Na písčitém pobřeží pouště se nachází malá a téměř opuštěná osada Fata Morgána. Původní obyvatelé zmizeli beze stopy před mnoha staletími. Z útržkovitých zpráv, nalezených při rekonstrukci a rozšiřování osady bylo zjištěno, že se nedaleko této vesničky nachází i zvláštní artefakt - gigantická lebka. Původní obyvatelé ji podle všeho uctívali jako ochránce vesnice i celé jejich kultury. Zřejmě doufali, že je Hlava - ano, kdysi dávno byla kompletní a pěkně hranatá.. zub času se však na ní podepsal - tedy, že je tato hlava včas varuje před příchodem Draků. Tehdejší obyvatelé podle archeologických poznatků prováděli mnoho rituálů a nosili hlavě obětní dary, aby jí tak vzdali úctu a naklonili si její přízeň.

Těžko nyní soudit, zda zmizeli proto, že je hlava včas varovala nebo proto, že varování nedostali. To už se pravděpodobně nikdo nikdy nedozví. Jisté však je, že zmizeli ve spěchu a bez příprav.

Ve vesnici bylo nalezeno mnoho věcí denní potřeby ležet na místech, kde je obyvatelé pustili z rukou..: Na polích ležely pozůstatky kos, v kmenech byly dosud zaťaty části seker a zvířata se volně pásla po vesnici. Dokonce v alchymistově domku byly nalezeny nedovařené lektvary a zbytky ingrediencí.

Lze se tedy s největší pravděpodobností domnívat, že i poklad, tvořený různými dary je dosud ukryt někde v hlavě - tedy Lebce.

Odvážní badatelé a dobrodruzi se tedy mohou pokusit poklad najít..

Z dochovaných materiálů a map je patrné pouze toto:

 • cesta k pokladu začíná někde v těchto místech: x5588;y64;z4953
 • nalezení pokladu nebude snadné
 • na cestě k pokladu hrozí různá, blíže však nespecifikovaná nebezpečí
 • k nalezení pokladu je třeba najít tři klíče a s jejich pomocí jej potom nalézt
 • není nutné (dokonce je nežádoucí) přesouvat či ničit jakékoli bloky
 • hledat poklad může vždy pouze a jen jedna osoba. Dokud tato hledání neskončí, nemůže další začít.

To je vše. Hodně zdaru a úspěšné hledání.

Jak se tam dostat Nejsnazší cesta je zelenou linkou nether metra do Ovčína a odtud CNC do Fata Morgány. Potom „rovnou za šipkou“

Keš Pro odemčení je třeba použít /cunlock Minecaching . Platí zákaz ničení a pokládání bloků. Na zpáteční cestě uveďte keš do stavu před vaší návštěvou!

minecaching/mcu59.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)