Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minecaching:mcun09-zeme-nitwitu

MCUN08 - Země Nitwitů

  • Typ kešky: Mysterka
  • Souřadnice (X,Y,Z): 817, 54, 3261
  • Obtížnost: Střední (3)
  • Autor: Termiter
  • Keška na fóru: Odkaz na fórum

Informace (Příběh)

Před dávnými časy, kdesi daleko na naší zeměkostce, žil byl hrdý národ lidí, kteří si říkali Nitwitové. Nikdo s nimi nechtěl nic mít. Jakmile se objevili v nějaké vesnici, správce je vždy vyhnal. K obchodu se totiž nehodili.

Milovali však život a úplně nejvíce ze všeho sušenky. Těch však nikdy neměli nazbyt.

Jednoho dne se narodil malý, zelený Nitwit. Měl štěstí, protože správce vesnice se teprve zaučoval, takže ho hned nevykázal. Ba co víc, dal mu ochutnat vtipné kaše. A malý Nitwit prozřel. Náhle viděl velké utrpení jeho národa a bezbřehé příkoří, kterému je vystaven. I sebral se a chodil světem. Na své cestě byl laskavý ke svým zeleným bratrům a ti se k němu jako druzi připojili. Začali mu říkat Velký Nitwit. S novým jménem padla velká tíha zodpovědnosti na ramena Velkého Nitwita. Bylo třeba se o národ zelených lidí postarat. Dlouho chodil světem a nemít zelené pohorky, které si sám vyrobil z kůží plesnivých krav, jistě by někde padl vysílením a únavou.

Jednoho dne nalezl zemi zaslíbenou. I odvedl svůj národ tam, kde zombíci na dveře nebuší, kde bezpečno je pro hrdého člověka v zelené tunice. Tam se usadili, a protože Velký Nitwit jako malý pojedl vtipnou kaši, jako jediný uměl péct voňavé sušenky.

Tak žil zelený národ spokojeně, dokud neskončil poslední den života Velkého Nitwita. Byla to velká rána pro všechny Nitwity, od těch dob již sušenek neochutnali. I vypravili jejich mysliteli prostý pohřeb a uložili jej do bezpečného hrobu, kde nikdo nebude rušit jeho věčný spánek.

Od těch dob hlídají jeho pokoj a střeží celé okolí. Když se nějaký poutník k hrobce přiblíží, zajmou ho a oberou o všechny věci, které pak snesou do hrobky jako dary jejich moudrému vůdci. Nejsou však krvežízniví, život jim nechají, ale vykážou ty smělce z jejich území.

Tolik praví legenda.

A jak se říká: „Na každém šprochu pravdy trochu.“ Občas se objeví obraní poutníci a pošetile vypráví o zlodějích v zelených tunikách. Sám jsi jejich vyprávění mnohokrát naslouchal. Vyprávěli, jak je zajali zelení mužíci, kteří uctívali jakéhosi Velkého Nitwita, který odpočívá kdesi hluboko v sopce. Najít tak tu hrobku s tím vším lupem, to by bylo!

I vydal jsi se do jižních moří, na ostrovy, kde obraní poutníci putovali. Skrýval jsi se a plížil opatrně, v noci jezdil lodí z ostrova na ostrov. Ale najednou tě měli. Zelené postavy ve člunech tě obklíčily, zajaly a o všechno obraly. Tu však bouře veliká se strhla, voda byla nad tebou i pod tebou, blesky křižovaly oblohu. V nastalém zmatku se ti podařilo odplout do neznáma. Po děsivé plavbě rozbouřeným mořem a černou tmou jsi přirazil u malého sopečného ostrova. Ha! Sopka? Pod sopkou je přeci podle legendy hrobka plná pokladů. Vydal jsi se na průzkum…


K samotnému dobrodružství a keši: Až připlujete na ostrov, jděte na souřadnice 817, 54, 3261. Tam odložte všechny věci do truhly. Opravdu všechny věci i oblečení, všechno co máte u sebe. Nitwitové vás obrali. Nezapomeňte si nastavit postel. Výlet to bude nebezpečný. Teprve pak se vydejte do jednocestných dveří. Během dobrodružství se chovejte podle pravidel serveru. Neničte žádné bloky. Máte dovoleno sklízet, ale nezapomeňte po sobě zase zasadit. Když uvidíte knihu v rámečku, přečtěte si ji, ale pak ji vraťte zpět. Hodně štěstí!

minecaching/mcun09-zeme-nitwitu.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)