Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minecaching:mcun09-zeme-nitwitu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

minecaching:mcun09-zeme-nitwitu [21.06.2018 17:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== MCUN08 - Země Nitwitů ======
 +  * **Typ kešky:** Mysterka ​
 +  * **Souřadnice (X,Y,Z):** 817, 54, 3261
 +  * **Obtížnost:​** Střední (3)
 +  * **Autor:** [[user:​Termiter|Termiter]]
 +  * **Keška na fóru:** [[http://​forum.majncraft.cz/​threads/​mcun08-zeme-nitwitu.10234/​|Odkaz na fórum]]
 +===== Informace (Příběh) =====
 +
 +Před dávnými časy, kdesi daleko na naší zeměkostce,​ žil byl hrdý národ lidí, kteří si říkali Nitwitové. Nikdo s nimi nechtěl nic mít. Jakmile se objevili v nějaké vesnici, správce je vždy vyhnal. K obchodu se totiž nehodili.
 +
 +Milovali však život a úplně nejvíce ze všeho sušenky. Těch však nikdy neměli nazbyt.
 +
 +Jednoho dne se narodil malý, zelený Nitwit. Měl štěstí, protože správce vesnice se teprve zaučoval, takže ho hned nevykázal. Ba co víc, dal mu ochutnat vtipné kaše. A malý Nitwit prozřel. Náhle viděl velké utrpení jeho národa a bezbřehé příkoří,​ kterému je vystaven. I sebral se a chodil světem. Na své cestě byl laskavý ke svým zeleným bratrům a ti se k němu jako druzi připojili. Začali mu říkat Velký Nitwit.
 +S novým jménem padla velká tíha zodpovědnosti na ramena Velkého Nitwita. Bylo třeba se o národ zelených lidí postarat. Dlouho chodil světem a nemít zelené pohorky, které si sám vyrobil z kůží plesnivých krav, jistě by někde padl vysílením a únavou.
 +
 +Jednoho dne nalezl zemi zaslíbenou. I odvedl svůj národ tam, kde zombíci na dveře nebuší, kde bezpečno je pro hrdého člověka v zelené tunice. Tam se usadili, a protože Velký Nitwit jako malý pojedl vtipnou kaši, jako jediný uměl péct voňavé sušenky.
 +
 +Tak žil zelený národ spokojeně, dokud neskončil poslední den života Velkého Nitwita. Byla to velká rána pro všechny Nitwity, od těch dob již sušenek neochutnali. I vypravili jejich mysliteli prostý pohřeb a uložili jej do bezpečného hrobu, kde nikdo nebude rušit jeho věčný spánek.
 +
 +Od těch dob hlídají jeho pokoj a střeží celé okolí. Když se nějaký poutník k hrobce přiblíží,​ zajmou ho a oberou o všechny věci, které pak snesou do hrobky jako dary jejich moudrému vůdci. Nejsou však krvežízniví,​ život jim nechají, ale vykážou ty smělce z jejich území.
 +
 +Tolik praví legenda.
 +
 +A jak se říká: "Na každém šprochu pravdy trochu."​ Občas se objeví obraní poutníci a pošetile vypráví o zlodějích v zelených tunikách. Sám jsi jejich vyprávění mnohokrát naslouchal. Vyprávěli,​ jak je zajali zelení mužíci, kteří uctívali jakéhosi Velkého Nitwita, který odpočívá kdesi hluboko v sopce. Najít tak tu hrobku s tím vším lupem, to by bylo!
 +
 +I vydal jsi se do jižních moří, na ostrovy, kde obraní poutníci putovali. Skrýval jsi se a plížil opatrně, v noci jezdil lodí z ostrova na ostrov. Ale najednou tě měli. Zelené postavy ve člunech tě obklíčily,​ zajaly a o všechno obraly. Tu však bouře veliká se strhla, voda byla nad tebou i pod tebou, blesky křižovaly oblohu. V nastalém zmatku se ti podařilo odplout do neznáma. Po děsivé plavbě rozbouřeným mořem a černou tmou jsi přirazil u malého sopečného ostrova. Ha! Sopka? Pod sopkou je přeci podle legendy hrobka plná pokladů. Vydal jsi se na průzkum...
 +
 +----
 +
 +K samotnému dobrodružství a keši:
 +Až připlujete na ostrov, jděte na souřadnice 817, 54, 3261. Tam odložte všechny věci do truhly. Opravdu všechny věci i oblečení, všechno co máte u sebe. Nitwitové vás obrali. Nezapomeňte si nastavit postel. Výlet to bude nebezpečný. Teprve pak se vydejte do jednocestných dveří.
 +Během dobrodružství se chovejte podle pravidel serveru. Neničte žádné bloky. Máte dovoleno sklízet, ale nezapomeňte po sobě zase zasadit. Když uvidíte knihu v rámečku, přečtěte si ji, ale pak ji vraťte zpět.
 +Hodně štěstí!
 +
  
minecaching/mcun09-zeme-nitwitu.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)