Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /mnt/webfiles/htdocs/majncraft.cz/subdomeny/wiki/inc/StyleUtils.php on line 41

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik:start

Slovník

Výraz                                        Popis Posledn혠modifikace                    
AFK AFK Nepřítomen z anglického Away From Keyboard, čili nejsem u klávesnice. 13.10.2013 18:45
AntiX-Ray AntiX-Ray Plugin na serveru, který znemožňuje používání X-Ray cheatu vizuálním nahrazením ve hře normálně neviděného kamene (například pár bloků ve skále) rudami a dalšími bloky. Takže člověk používající X-Ray cheat neví, zda v dálce vidí rudu nebo jen maskovanou hlínu/kámen. 08.08.2014 18:47
Dynmapa Dynmapa Zkratka pro Dynamická mapa = DynMap = mapa serveru. Více viz. DynMap. 13.10.2013 18:44
Event Event Jedná se o anglický výraz pro událost. Na serveru používané pro různé akce jako soutěže, hromadné demolice, ohňostroje, otvírání velkých projektů apod. 21.06.2018 17:18
Flamewar Flamewar Velmi rozlícená debata o nějaké skutečnosti. Nikdy nic nevyřeší a lidé se pouze hádají o své pravdě. Více na Wikipedii - Flame War 21.06.2018 17:18
FPS FPS Anglická zkratka pro obrázky za sekundu - Frames Per Second. Čím máte více FPS, tím Vám hra pojede lépe. 13.10.2013 18:45
Grief Grief Grief, griefing nebo griefer je slovo, které se často objevuje v chatu. Jedná se o poškozování cizího projektu (staveb) často konané v nějaké zášti proti majiteli či našemu serveru. Objevují se i nezáměrné griefy, způsobené zkoumáním objektů - vyvarujte se jich a raději požádejte majitele o prohlídku. 08.08.2014 19:02
Herobrine Herobrine Bajné minecraftové stvoření. Více viz. v O původu světa nebo Herobrine. 13.10.2013 18:46
HP HP Health (Hit) points - česky je to lze nejlépe vyjádřit jako počet životů. 13.10.2013 18:44
In-game In-game Vyjadřuje odkaz na věc, která se děje ve přímo ve hře. Např. ingame chat - chat ve hře, potkáme se ingame - potkáme se ve hře. 13.10.2013 18:48
IRC IRC IRC je zkratka pro Internet Relay Chat, protokol pro chatování v reálném čase. 13.10.2013 18:49
Kačer Kačer Hledač keší v Minecachingu. 13.10.2013 18:49
Keš Keš Keš, keška, anglicky cache, je označení pro zajímavé místo v Minecachingu, kde se z pravidla nachazí logbook (zápisový bloček) a předměty na výměnu. 08.08.2014 19:05
mBot mBot IRC bot, který na kanálu #majncraft.game na síti EFnet přenáší zprávy ze hry na IRC a naopak. Společně s hláškami o připojeních, odpojeních a úmrtích se zde zobrazují zprávy z herních kanálů Global a Trade. Tuto kooperaci zajišťuje bukkit 14.08.2014 18:11
Mod Mod 1. Zkratka slova moderátor - funkce ve hře a na fóru. 2. Zkratka slova modifikace - úprava hry staženým souborem. Neplést se slovem mód - režim hry (survival, creative, adveture). 13.10.2013 18:55
RS RS Zkratka pro redstone. Jedná se o elektricky vodivý materiál z něhož lze vytvářet elektronické obvody. 13.10.2013 18:57
Spam a flood Spam a flood Častokrát jdou ruku v ruce, ale mnoho lidí je mylně zaměňuje. Spam - nevyžádané reklamní sdělení masově šířené internetem Flood - masivní zaplavení některého komunikačního prostředku spoustou zpráv většinou nulové hodnoty (může se objevit v kombinaci se spamem - opakované posílání reklamy). Více na 10.06.2014 11:09
TPS TPS Zkratka z anglického termínu ticks per second. Tento údaj udává rychlost serveru, něco jako „ping serveru“. Nejvyšší a tím pádem nejlepší počet je 20 TPS. 13.10.2013 18:57
Trap Trap neboli trapka znamená past. V Minecraftu se často používá ve spojení Mob Trap. V tomto případě se jedná o úžasný způsob zabíjení mobek, tím že se většinou ke mob spawneru narafičí pastička která moby bude chytat a zabíjet a věci které z nich spadnou k vám doplavou. Tomuto typu se říká 13.10.2013 19:02
XP XP Z Anglického slova Experience points, body zkušeností, expy. V Minecraftu reprezentovány orby. 13.10.2013 19:00
X-Ray X-Ray Zakázaný mod hry (cheat), který umožňuje vypnout zobrazení kamene a hlíny, takže vidíte přímo rudy nacházející se v dálce za neprokopaným územím. Také existují resource packy se stejnou funkcí. V případě, že tento nepovolený 08.08.2014 18:49
Zkrácení URL Zkrácení URL Zkrátit svojí URL (Uniform Resource Locator - vlastně adresa webové stránky) pro její snadnější vložení do herního chatu můžete přes stovky nejrůznějších zkracovačů. Díky pluginu se nám odkazy v herním chatu zkracujou samy a ještě se podtrhnou, aby se v něm dalo líp vyznat. 21.02.2016 23:45
slovnik/start.txt · Poslední úprava: 21.06.2018 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)